Årsmøte referat Liemarka Vel 7sept-2019

Publisert av Odd Marius Rosvold den 14.09.19.

Årsmøte Liemarka Vel

Tid: 7 september 2019 kl 16.00 Vassfartoppen

Antall medlemmer tilstede: 21

Saksliste:

Innkalling ble godkjent uten innvendinger

 1. Styreleder i Vellet Kai Arne Ødegård ble foreslått og valgt som møteleder.

 1. Styremedlem Odd Marius Rosvold ble valgt som referent

 1. Styreleder gikk gjennom årsberetningen, og noen spørsmål ble stilt om Skiløyper og budsjett. Punktene ble redegjort for senere i årsmøtet.

 1. Kasserer Tore Flygind gikk gjennom regnskap. Spørsmål om større inntekter enn medlemskontigent ble avklart, som medlemskontigent for 2017, som først ble regnskapsført i 2018.( Vellet var en periode uten styre, etter at styret trakk seg i 2017). Styremedlem Stein Erik Halck gikk gjennom regnskap for løypekjøring, og forklarte at for få bidro til løypekjøringen, og at det ble underskudd for 2 året på rad, og at ambisjonene for 2019-2020 må reduseres noe.

 1. Kasserer Tore Flygind gikk gjennom budsjettforslag, og forklarte hvilke poster det ble planlagt mindre utgifter på(Domene og reduksjon i administrasjonsprogram)

 1. Leder for valgkomiten Ole Lie kunne ikke være tilstede, og hadde bedt styremedlem Anita Wang, om og legge fram valgkomiteens innstilling.

  Følgende styremedlemmer sto for valg:

  Anita Wang

  Stein Erik Halck

  Valgkomiteen hadde spurt om de begge kunne tenke seg en periode til, og det hadde de begge takket ja til. Begge ble så applaudert for nok en periode på 2år.

  Styreleder henstilte årsmøtedeltagere, som kunne tenke seg og gjøre en innsats i vellet om og melde seg. Svein Otto Schjerven meldte seg til tjeneste for valgkomiteen.

 1. Følgende saker er lagt fram skriftlig for årsmøtet:

  A. Medlemskontingent for 2020 er foreslått økt til 200kr, begrunnet med synkende medlemstall, og administrasjonskostnader. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet uten innvendinger.

  B. Forslag om etablering av vannpost i Vellets regi. Styrets innstilling til dette var at det var opp til hver enkelt hytteeier og sørge for vannforsyning, og at vellet ikke har øknomi til og bore etter vann og drifte vannpost. Styrets innstilling ble vedtatt av årsmøtet.

For       Styret

  v.Odd Marius Rosvold


For de som har glemt det, så er medlemskontigent for 2019 er 150kr , og kan Vippses til nr.510366. Vær vennlig og oppgi navn og telefon og epost adresse.