Liemarka-Vel-skiloyper-2018-Regnskap

Publisert av Odd Marius Rosvold den 17.09.18.

Inntekter:

Skiløypeavgift

83 500,00

Note 1

 

 

Sun innntekter

83 500,00

Utgifter:

Løypekjøring timer

94 987,50

Note 2

Innkjøp løypestikk Liemarka

6 680,00

Gebyr Vipps

177,66

Gebyr Skue Sparebank

8,00

Sum utgifter

101 853,16

Resultat løypekjøring 2017/2018

-18 353,16

Note 3

Årets underskudd

-18 353,16

Egenkapital pr 31.12.2017

22 245,36

Egenkapital pr 30.06.18

3 892,20

Saldo i bank pr 30.06.2018

3 892,20

Note

1) Totalt har 106 innbetalt hvorav 81 har betalt kr 850,-.

2) Løypekjøring utbetalt etter godkjente timelister

3) Refusjon for kjøring av Eventyrløypa ble betalt den 22/8 med kr 5.600,-. Føres på neste regnskapsår.

Drøbak 30. juni 2018

Stein Erik Halck

Svein Otto Schjerven

Ansvarlig løypekjøring

Styreleder