Referat Årsmøte Liemarka Vel 2018

Publisert av Odd Marius Rosvold den 11.09.18.

 

Tid og Sted: Vassfartoppen Lør 1sept-2018

Tilstede: 39stk stemmeberrettige inkludert styret.

  1. Styreleder Svein Otto Schjerven ble foreslått og valgt, som møteleder
  2. Odd Marius Rosvold ble foreslått og valgt som referent.
  3. Styreleder Svein Otto Schjerven leste opp årsberetningen. Ingen innvendinger mot refreatet, ble registrert.
  4. Økonomiansvarlig Anita Wang presentert økonomien, og påpekte at medlemskontigent ikke ble sendt ut for 2017, idet styret styret trakk seg, intill nyttstyre ble valgt på ekstraordinært årsmøte i 2017. Eneste inntekt fra 2017 var en gaveuttdeling på kr. 5000 fra Skue Sparebank. Det var noe utgifter til betaling av domene, og utgifter til opprettelse av webbasert administrasjonsprogram. Sisnevnte gjør det mulig å slippe porto ved utsending av informasjon og medlemskontigent krav. Av 123 regisstrerte medlemmer har 87stk betalt årskontigent for 2018.
  5. Løypeansvarlig Stein Erik Halck oppsummerte vinteren 2018, som veldig bra, men bra betyr hyppige snøfall gjorde at det måtte kjøres mere enn vanlig for å holde løypenettet åpent. Iallt betalte 106 stk større og mindre bidrag til løypenettet. Publisering på hjemmeside, facebook og oppslag på tavler gjorde at vi nesten kom imål. Opprettelse av Vippskonto for løypebidrag hjalp godt. Det ble ett underskudd på kr. 12000 for løypekjøringen i 2018.
  6. Styreleder Svein Otto Schjerven ga en kort oppsummering av mobilmast prosjektet, og jobbingen det har medført for å få med seg teleleverandører, kommune og bidragsytere.
  7. Ingen innkomne forslag fra medlemmene. Ett forslag til årsmøtet fra styret om å avholde årsmøtet i påsken når flere hytteeiere er tilstede. Ett par årsmøtedeltagere reiste seg og ga sitt syn på saken. De mente det fungerte bra som det var, og at de ikke lengre brukte hytta på vinteren. Det ble påpekt fra en årsmøte deltager, at forslaget skulle ha vært i innkallingen, eller i en revidert innkalling sendt ut 2uker før årsmøtet. Basert på innvendinger og formell mangel, ble det foreslått og utsette til senere årsmøte og revurdere forslaget.
  8. Styreleder Svein Otto ga ordet til Osmund Ueland, som var gjest på årsmøtet, og er med i styret for Buvasstølan Ski og løypeforening .Osmund ga en engasjert beskrivelse av samarbeidet i Nes Østmark fra 2014 med merking og rydding av nye tur og skiløyper, som Eventyrløypa i Nes Østmark, og fram til nåværende prosjekt, for bedre mobildekning i Nes Østmark. Første trinn for bedre mobildekning er en mobilmast i Liemarka, og neste trinn er tilsvarende nærmere Buvasstølan og Langvann. Det ble referert til prosessen med å få med seg alle aktører, og tilbakeslagene underveis. Ueland ble appluadert, og overrakt blomster, som takk for innsatsen.
  9. Kjell Gullingsrud ba om ordet og oppsummerte alle de positive tingene, som har skjedd i Liemarka de siste årene med framføring av strømnett, forbedret og gjennomgående løypenett, merking av turstier, og nå forbedret mobildekning. Det ble opplyst om nymerket tursti mot Juvvollen, regi Gullingsrud, og om guidet turvandring ( Mot Juvvoleln , Bringen )søndag 2sept.
  10. Leder for valgkomiteen Ole Lie presenterte hvilke verv, som var på valg, og nye kandidater til verv som styreleder og kasserer. Ole ba også om frivillige til valgkomiteen, men ingen meldte seg under årsmøtet, alle i årsmøtet sjekket finishen på gulvet. Ole ba om en frivillig til valgkomiteen.

 

Nytt Styre i Liemarka Vel:

Leder: Kai Arne Ødegård valgt for 2år( Hytteeier på Båtstjern)

Kasserer: Tore Flygind valgt for 2år(Hytteier ved Kråkehaugen)

Styremedlem: Odd Marius Rosvold gjenvalgt for 2år

Nestleder: Stein Erik Halck på valg i 2019

Styremedlem Anita Wang på valg i 2019

 

 

Styreleder Svein Otto Scherven, som tok på seg ett års engasjement som leder, etter ekstraordinært styremøte i 2017, takket av. Velforeningen og hytteierene i Liemarka har mye å takke Svein Otto for, spesiellt må fremheves den ekstraordinære innsatsen med å realisere bedre mobildekning.

 

For styret i Liemarka Vel

Odd Marius Rosvold