Referat styremøte Liemarka Vel 26062022

Publisert av Stein Erik Halck den 04.07.22.

Liemarka Vel

Stiftet 9. september 2000

Referat digitalt styremøte nr. 1/22 lørdag 25. juni 2022.

 

Til stede:     Anita, Tore og Stein E.

Forfall:         Odd Marius og Åshild.

 

 

Sak 1/22       Godkjenning av referat fra styremøte nr. 3/21.         

                    Referatet enstemmig godkjent.

 

Sak 2/22       Status økonomi.                                                     

Økonomien er under god kontroll og styret henviser til regnskapet som blir fremlagt på årsmøtet i august. Det er fortsatt ikke betalt til Thoenmarka for løypa Brenthol- runden. Årsaken til at det er en del penger på løypekontoen er lite snø og betydelig mindre løypekjøring enn tidligere år. Dette gir oss rom for utbedringer der det er nødvendig.

 

Sak 3/22       Oppsummering løypekjøring.                      

Som nevnt i sak 2/22 ble det mindre løypekjøring i år grunnet lite snø. Uansett er det verdt å påpeke at det ble preparert fine løyper tross lite snø. Når det var mulig så ble det kjørt løyper og vi har fått mange gode tilbakemeldinger både direkte til styret og på sosiale medier. Det er noe kvist og kvast som bør ryddes før neste sesong, men her må vi ha tillatelse fra grunneiere. Anita kontakter grunneierlaget om dette.

Oppsetting av de siste skiltene gjøres før vinteren. Ansvar Stein        

 

Sak 4/22       Utsendelse medlemsavgiften.                      

Tore sørger for utsendelse av medlemsavgiften i månedsskiftet juni/juli. Det legges med informasjon om tid og sted for årsmøtet. Ansvar: Tore

 

Sak 5/22       Årsmøte 27. august kl. 16.00.                       

Avtale er gjort med Vassfartoppen. Stein starter med årsberetningen, Tore fyller på med økonomi og øvrige styremedlemmer sender input til Stein snarest. Utkast sendes til styret så raskt som mulig. Ansvar: Stein.

Anita kontakter valgkomiteen så raskt som mulig

 

Sak 6/22       Bjørneskiltet.

Bjørneskiltet er stjålet! Jan Bergo har satt i gang med å få på plass et nytt – etter å ha innhentet tillatelse fra grunneier.                                              

 

Sak 7/22       Eventuelt                                                      

  • Thoenmarka kontaktes for fakturering av løypekjøring. Ansvar: Stein
  • Grasrotandelen – litt mindre inngang de første 4 månedene, men gir et betydelig bidrag igjen slik det ser ut nå. Alle oppfordrer alle til å støtte oss gjennom grasrotandelen.
  • Bruse informerer om at fiber bør være på plass i høst. Vi ber Bruse å komme med en oppdatering til årsmøtet. Ansvar: Anita

                   

 

Stein E H

referent