Endelig mobildekning !

Endelig mobildekning !

Publisert av Odd Marius Rosvold den 31.01.20.

Presseinvitasjon torsdag 30. januar 2020 kl. 13.00 ved bommen pü Øyvann.

Hyttesamfunnet Nes Østmark für 30. januar 2020 sin egen Mobilmast!

Flere ürs mülrettet arbeid for et tryggere og bedre hyttesamfunn, har gitt viktig uttelling. Telenor kobler til ny mobilmast pü Øyvassfjell.

Telenor har bekostet mast og hytte, mens hytteeiere og grunneiere i Nes Østmark (hovedsakelig Liemarka Vel) har betalt strømtilførsel til vel kr. 400.000. Hallingkraft har ført frem strøm pü rekordtid. Grunneier har stilte seg positiv.

Nesbyen kommune hadde ikke penger til ĂĽ delta i mobilmast-prosjektet.

Prosessen overfor ledelsen i Telenor, startet for full i 2016, da det var klart at Liemarka Vel ville fü strøm frem til hyttene. Likemarka Vel sitt bidrag har vÌrt avgjørende for ü fü dette til.

Bakgrunn: Nes Østmark har utmerket seg med sitt arbeid til felleskapets beste. De 4 foreningene Liemarka Vel, Thoenmarka Hyttevelforening, Nes Østmark sti og løypeforening og Buvasstølan stil og løypelag, teller tilsammen ca 500 hytter.

Buvasstølan sti og løypelag, som ble dannet i 2013, har vĂŚrt en pĂĽdriver i arbeidet med ĂĽ utvikle Nes Østmark til et attraktivt hytteomrĂĽde gjennom prosjektet ÂŤEt løft for Nes ØstmarkÂť. Det har inkludert gode møteplasser, enhetlig skilting i samarbeid med DNT, opparbeiding av gjennomgĂĽende sti – Vassfarstien, og gjennomgĂĽende skiløype – Eventyrløypa, som nabokommunene har videreført fra FlĂĽ til Gol og Hemsedal.             Nesbyen kommune, Gjensidigestiftelsen, fylkeskommune og nĂŚringsliv i kommunen har alle bidratt økonomisk i tillegg til betydelige egne innsamlede midler til ny løypemaskin og annet.

Bedre mobildekning i Nes Østmark og en egen DNT Hytte mellom Fønhus koia og Golsfjellet, har alltid vÌrt en del av ambisjonen.

Dagens mobilmast gir naturlig ikke dekning til alle hytteomrüdene i Nes Østmark, og heller ikke hele Vassfarvegen. Nes Østmark ser frem til at der kan komme en mobilmast til pü høyeste punkt langt Vassfarvegen. Etter det er det bare en DNT hytta som mangler.

Åpningen av Mobilmasten for Nes Østmark, foretas av Osmund Ueland, sammen med varaordfører Geir Olav Garthus (Sp) i Nesbyen kommune, og pådriveren i Liemaka Vel, Svein Otto Schjerven. Markeringen skjer torsdag kl13.00 ved bommen ved Øyvann.

Representant fra Telenor, Hallingkraft, grunneier og hytteeierne er invitert til ĂĽ vĂŚre til stede ved markeringen.

Osmund Ueland, tidligere leder av Buvasstølan Sti og løypelang, har hele tiden har vÌrt Nes Østmark sin püdriver i prosjektet, overfor Telenor og Nesbyen kommune. Han fikk i 2017 Hyttefolkets Entusiastpris for ü ha skapt samhold, imponerende dugnadsünd og realisering av store fellesprosjekter i Nes Østmark.

For nĂŚrmere informasjon:

Osmund Ueland, Nes Østmark (41 6560 01) og Svein Otto Schjerven, Liemarka Vel (992 03 843), Geir Olav Garthus, varaordfører (Sp), Nesbyen kommune (971 95