Liemarka Vel Høsten 2021

Liemarka Vel Høsten 2021

Publisert av Odd Marius Rosvold den 21.10.20.

Årsmøte i Liemarka Vel ble avholdt på  Sollys i Nesbyen 22. august 2020 

Vi ønsker nytt styremedlem Åshild Woxen fra Nesbyen, velkommen.  Bra og igjen ha lokale representanter i styret.

Vellet hadde dugnad 5sept. med oppsetting av Gapahuk ved Sandvann, foreløpig med forenklet tak.

Vi håper Gapahuken vil være til glede for store og små brukere av Liemarka.

Det organiseres dugnad førstkommende helg, med oppsetting av nye løypemerkings stolper. Vi håper stolper og løypeskilter for stå ifred denne gangen.

 

Liemarka Vel har som formål å ivareta hytteeiernes felles interesser, og samarbeider med grunneiere, fiskeforening og Nesbyen kommune. Vellet organiserer oppkjøring av skiløyper. Vellet har arbeidet aktivt for utvidet mobildekning, som nå er oppe og fungerer.Vellet arbeider for å fremme et godt sosialt samhold i hytteområdet.

Se vellets hjemmeside http://liemarka.com/ for vedtekter, aktuelle oppdateringer og ytterligere informasjon om vellets virksomhet.

Vi viser også til den uavhengige facebookgruppen Liemarkas venner, https://www.facebook.com/groups/2471650685/ . Her utveksles synspunkter og erfaringer for aktuelle temaer.

Årskontingent er kr 200. Meld deg inn i Vellet ved å betale kr 200 til Liemarka Vel, kontonr 2351.75.37241 eller til Vipps nr 623441. Husk og oppgi navn, adresse, epostadresse og telefonnr.