Skiløyper Liemarka 2018

Skiløyper Liemarka 2018

Publisert av Odd Marius Rosvold den 03.03.18.

Liemarka Vel Stiftet 9. september 2000 Vedlagt følger giro med skiløypeavgiften for Liemarka Vel 2018. Denne er fortsatt på kr 850,- Liemarka Vel kjører opp løyper så fort det er nok snø. Denne vinteren har så langt vært snørik, og våre løypelgørere har allerede mange turer med preparering. Mange har allerede hatt noen flne skiturer og vifår gode tilbakemeldinger på løypene fra mange - det er hyggelig. For at vi skal klare å holde løypenettet åpent er vi avhengig av at vi får inn løypeavgiften. Løypeavgiften går kun til å dekke kostnader iforbindelse med løypekjøringen - eget regnskap legges fram på årsmøtet. Liemarka Vel har avtale med 2 personer som kjører Iøypene for oss. I tillegg til våre egne løyper, har vi også Eventyrløypa - en gjennomgående løype, som når den blir ferdig, vil gå fra Flå til Hemsedal - her har vifått flere flotte skispor og turmuligheter. Eventyrløypa dekkes av andre midler - bl. a med stort bidrag fra Nes kommune. Løypeavgiften er frivillig, men vi oppfordrer alle til å betale denne. Kun gjennom nok inntekter er vi i stand til å opprettholde løypenettet. Denne vinteren ser ut til å bli lang og skal vi holde oppe løypenette§ennom hele vinteren er vi avhengig av at flest mulig betaler. Løyper som kiøres opp kan dere også se på www.skisporet.no. Klikk dere inn her: http ://skisporet. no/buskerud/liemarka Styret i Liemarka Vel er selvsagt interessert i å få tilbakemeldinger vedrørende løypene. Disse kan sendes til styret i Liemarka Vel. Send gjerne på E-post til: steinhalck@qmail.com Til slutt - vi oppfordrer nok en gang til å betale løypeavgiften - skiløypene er til glede for mange.